ANALYYSI-konsultointi

Analyysi-konsultointi on ELY-keskuksen tuote kannattaville ja kasvuhaluisille pk-yrityksille.

Kokenut yrityskonsultti tekee määrämuotoisen Analyysin yhdessä yrityksen omistajan / johtoryhmän kanssa. Analyysissä käsitellään yhden konsulttipäivän aikana (tai 2 x 1/2 pv) yrityksen nykyinen liikeidea, taloustilanne ja tulevaisuuden tärkeimmät kehittämiskohteet sekä tehdään kehittämisohjelma. ELY-keskus maksaa 80 prosenttia kustannuksista. Yrityksen omavastuumaksu on vain 220 euroa.

KASVU-konsultointi

Kasvu-konsultointi on ELY-keskuksen tuote kannattaville ja kasvuhaluisille pk-yrityksille. Analyysin jälkeen lähdetään konsultin avustuksella kehittämään liiketoimintasuunnitelmaa, markkinointisuunnitelmaa, omistajien yhteistä näkymystä tms. tärkeää asiaa 2-5 konsulttipäivän ajan.

ELY-keskus maksaa 75 prosenttia kustannuksista. Yrityksen omavastuumaksu on vain 300 euroa / päivä.

Vastuukonsulttina toimii TkT, KTM Erkki J. Anttila

 

Tutustu alta johtoryhmälle ja hallitukselle suunnattuihin kursseihin

Hallitustyöskentelyn parantaminen 1

Hallitustyöskentelyä voidaan parantaa lähes kaikissa yrityksissä.

Johtoryhmätyöskentelyä voidaan parantaa kaikissa yrityksissä ja organisaatioissa.

Yrityksen tärkein resurssi on henkilöstö.

Hallituksella pitää olla yksi näkemys strategiasta.

Riskianalyysejä tehdään ja riskejä hallitaan aivan liian vähän.

 

Tulossa moduuliin myös:

 • Hallitus ja johto toteuttavat omistajien tahdon ja yrityksen arvon kasvamisen
 • Hallituksemme vaatii kunnollisen strategian
 • Hallituksemme tarkistaa pääomarakenteen
 • Hallituksemme vaatii monipuolisen mittariston
 • Hallitus seuraa kehitystoiminnan etenemistä

 

Johtoryhmä 1: Strategiamalli ja liikeidea

Strategisen elinvoiman vaihe muuttuu ajan myötä.

Strategia-ajattelun tason määräävät toimiala ja johdon kyvykkyys.

Strategiamallilla kuvataan strategia yhteen kuvaan.

Liikeideakuva on yrityksen kehittämisen kova pohja.

Menestyjät lukevat ja uskovat toimialaselvityksiä.

Tunnista kilpailuvoimat ja muuta toimintaa ajoissa.

Toiminta-ajatus kannattaa määrittää huolellisesti.

Kirkas visio toteutuu.

Henkilöstön ja sidosresurssien yhteinen arvomaailma on menestyksen luja perusta.

Tulossa moduuliin myös:

 • Valitsemme oikeat strategiatyökalut

 

Johtoryhmä 2: Asiakkaat ja tuotteet

SWOT-analyysi paljastaa vahvuudet ja mahdollisuudet, joihin pitää jatkossa keskittyä.

Markkina-alueet vallataan järjestyksessä.

Asiakaskeskeisyyden strategian määrittää toimiala ja asiakkaiden vaatimustaso.

Tulossa moduuliin myös:

 • Tutkimme pääkilpailijat ja edelläkävijäyritykset
 • Määritämme brändin
 • Määritämme asiakassegmentit
 • Määritämme ylivoimaisen asiakashyödyn
 • Tunnistamme eri asiakasryhmien kannattavuudet
 • Määritämme tuotevalikoiman
 • Määritämme tuote-markkina-matriisin

 

Johtoryhmä 3: Palvelu ja ihmiset

LionSteps ei ole koulutusyritys vaan myyntiyritys. Moni yritys ajattelee toiminnan perusluonteen väärin.

Palvelutasostrategian määrittely on muuttanut monen yrityksen toimintaa.

Hyvä slogan kannustaa asiakkaita ja omaa henkilöstöä.

Sidosryhmät pitää valita itse. Valitsemme parhaat.

Henkilöstön innostuneisuus on menestyneimpien yritysten julkinen salaisuus.

Palkitsemisstrategioita on lukuisia. Kehitä omaasi paremmaksi.

Rekrytoimme parhaat ja sopivimmat ihmiset.

   

Tulossa moduuliin myös:

 • Varmistamme sidosresurssiemme osaamisen
 • Varmistamme erittäin hyvät työolot
 • Teemme yksikkökohtaiset budjetit
 • Investoimme huolellisesti
 • Kirkastamme jokaisen tavoitteet

 

Johtoryhmä 4: Raha-asiat ja tehokkuus

Työmotivaatio paranee ja tulosta syntyy.

Tehokas ajankäyttö on menestyksen yksi salaisuus.

Pääomaa voi hankkia ja käyttää monella tavalla.

Asiakas ei koskaan osta vain halpaa hintaa.

Myyntikatelaskelmat ovat jokaisen yrityksen tärkeimmät laskelmat.

 

Tulossa moduuliin myös:

 • Varmistamme sidosresurssiemme osaamisen
 • Varmistamme erittäin hyvät työolot
 • Teemme yksikkökohtaiset budjetit
 • Investoimme huolellisesti
 • Kirkastamme jokaisen tavoitteet

 

Johtoryhmä 5: Myynti ja markkinointi

Järkevä mittaristo kannustaa ylittämään riman.

Jokaisesta toimintastrategiasta saadaan kannattava.

Suunniteltu myyntiputki osoittaa resurssit ja kehittämisen oikeisiin paikkoihin.

Tuotantoa voidaan tehostaa useimmissa yrityksissä.

   

Tulossa moduuliin myös:

 • Valitsemme oikean paikan asiakkaan arvoketjussa
 • Valitsemme oikean paikan tuotannon arvoketjussa
 • Määritämme markkinoinnin perusvalinnat
 • Toteutamme myynnin tehokkaaksi
 • Toteutamme jakelun tehokkaaksi
 • Määritämme tietostrategian

 

Johtoryhmä 6: Kehittäminen ja riskienhallinta

Leijonat tekevät tulosta.

Strategian esittämiseen kannattaa panostaa.

Historia pitää kirjoittaa, kun vielä muistaa tapahtuneet.

Tulossa moduuliin myös:

 • Määritämme asenteemme henkilöstön elinvoiman parantamiseen
 • Määritämme työterveyshuollon tason
 • Teemme riskienhallintasuunnitelman
 • Päätämme kehittymisen systematiikan
 • Määritämme voitettavat taistelut
 • Määritämme ympäristöstrategian
 • Teemme kolme skenaariota