Henkilötietolain 10§ mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä
LionSteps Oy (y-tunnus 2559252-4)
Vesitorninkaarre 14 A 1
37130 Nokia
info@leijonaksi.fi

2. Rekisterin nimi
LionSteps Oy:n asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelytarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Lionsteps Oy:n liiketoimintaan liittyvien asiakassuhteiden, palveluiden, tuotteiden ja tehtävien hoitaminen, kehittäminen sekä ylläpitäminen.

Lisäksi asiakasrekisterin tarkoituksena on:
– asiakaskohtaisten palveluiden tarjoamisen mahdollistaminen
– rekisteröityjen yksilöinti ja tunnistaminen
– lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen

4. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaaseen/henkilöön liittyvät perustiedot kuten: nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, y-tunnus, kaupparekisterinumero, osoitetiedot, laskutustiedot, laskutukseen liittyvät osoitetiedot, asiakasnumero, asiakkaan sopimusten tiedot ja tilatiedot (mm. perimistoimenpiteet, konkurssi).

Edellisten lisäksi:
– asiakkaan tilaamien palveluiden ja tuotteiden tilaus- ja sopimustiedot
– asiakkaan ja LionStepsin asiakaspalvelun väliset puhelut ja niihin liittyvät tiedot, jotka tallennetaan palvelun laadun varmentamiseksi ja kehittämiseksi
– evästeiden keräämä tieto asiakkaan käynneistä LionStepsin verkkosivuilla (www.lionsteps.net)
– LionStepsin verkkosivujen käyttöön liittyvät lokitiedot, joiden avulla sivujen käyttäjä voidaan tunnistaa
– edellä mainittujen tietojen perusteella muodostetut käyttäjäprofiilit

5. Säännönmukaiset tietolähteet
– Asiakkaan luovuttamat tiedot ja asiakkaan päätelaitteesta saatavat tiedot
– LionSteps Oy:n verkkosivujen evästeiden avulla kerätyt tiedot

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää LionSteps Oy:n tai sen alihankkijoiden yksiköille henkilötietolain sallimissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Kirjallisia sopimuksia, tulosteita ja muita asiakirjoja säilytetään LionSteps Oy:n tiloissa lukituissa tiloissa.

Sähköinen asiakasrekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriä käyttävien henkilöiden käyttäjäoikeudet on rajattu henkilön tehtävien mukaan LionSteps Oy:ssä ja sen alihankkijoiden osalta. Rekisteriin pääsevat henkilöt ovat erikseen rajattu LionSteps Oy:ssa ja sen alihankkijoiden keskuudessa. Rekisteristä otetaan säännönmukaisesti varmuuskopiot.