Suuryrityksille ja yritysverkostoille kannattaa räätälöidä oma kurssikokonaisuus

Suuryrityksille ja yritysverkostoille kannattaa räätälöidä esimerkiksi 5 – 12 - 24 kuukautta kestävä koulutus, johon osallistuu koko henkilöstö tai koko verkosto. Kaikki saavat samat opit, itsearvioinneilla saadaan jokaisesta kurssiaiheesta realistinen kuva ja joka kurssista kerätään tehtävien kautta parhaat opit kaikkien käyttöön.

Esimerkkejä suuryritysten räätälöidyistä koulutuksista

Raskone Oy kasvoi voimakkaasti yritysostoilla 2000-luvun alkupuolelta alkaen. Vuonna 2000 Erkki J. Anttila oli Raskoneen johdon JET-koulutuksessa kouluttajana ja vuosina 2003-2006 koulutettiin koko henkilöstöä internetin kautta neljän vuoden ajan. Yrityskulttuuri yhtenäistyi, ja tuottavuus parani. Aloitetoiminta moninkertaistui, ja monet aloitteista paransivat työhyvinvointia, tuottavuutta tai kannattavuutta.

Onninen Oy kasvoi voimakkaasti 2000-luvun alkupuolella. Merkittäviä yritysostoja tehtiin mm. Norjassa ja Puolassa. Onninen jalkautti strategian ja arvot kaikkiin maihin, yhdeksällä eri kielellä vuosina 2004-2005. Esimiehet kaikissa maissa olivat innoissaan, kun olivat yhtä aikaa kursseilla kaikkien esimiesten kanssa kaikissa maissa. Kotitehtävät jaettiin kaikkien nähtäville, mikä avasi kakkien osallistujien näkökulmia.

Vaasan Oy:ssä suuri osa henkilöstöstä tekee vuorotyötä ja/tai työtä osana tuotantoprosessia. Kun koulutettiin koko henkilöstö internetin kautta omalla työpaikalla, niin kaikki pääsivät kursseille omalla työpaikalla. Itsearvioinnit kertoivat, missä ovat parhaat käytännöt, ja kenen pitää parantaa. Toteutettiin paljon positiivisia muutoksia.

Myös Oras Oy:ssä on teollinen tuotantoprosessi. Kun oppiminen vietiin omalle työpaikalle, niin kaikki saivat samat opit ja mahdollisuuden vaikuttaa.

Koskisen Oy:ssä on myös teollinen prosessi. Vanerituotanto on jatkuvaa. Internetin kautta koko henkilöstö pääsi kursseille. Aloitetoiminta kaksinkertaistui.